O kursevima

Studio stranih  jezika ELA organizuje jezičke kurseve za sve uzraste i potrebe.

Grupna nastava (od 4 do 8 polaznika) se održava dva puta nedeljno u popodnevnim i večernjim časovima.

Nudimo i individualne časove, koji su potpuno fleksibilni i održavaju se po dogovoru između učenika i profesora.

Po završetku kursa, polaznici polažu završni test i dobijaju diplomu naše škole a mogu polagati i međunarodno priznate ispite. 

  • Nastava je posebno usmerena ka osposobljavanju učenika da efektivno  komuniciraju na jeziku koji izučavaju.
  • Časovi su koncipirani po najboljim savremenim i tradicionalnim metodama: task-based learning – učenje na principu zadataka, komunikativni metod, metod projekta itd.
  • Imamo visoko kvalifikovane predavače, kompetentne za rad sa različitim starosnim grupama.
  • Kursevi su organizovani po CEFR nivoima (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) i obuhvataju gramatiku, vokabular, izgovor, čitanje, pisanje, slušanje i konverzaciju.
  • Pored nastave,  za polaznike organizujemo i debate, projekcije filmova, kulturne večeri, diskusije, literarne konkurse i u stalnoj smo potrazi za novim sadržajem iz svih oblasti jezika i kulture.
  • Škola je opremljena savremenim materijalom i audio-vizuelnim medijima, a biblioteka ELA sadrži preko 3.000 knjiga, priručnika, rečnika, časopisa i filmova na engleskom i francuskom. Biblioteka je otvorena za sve članove Škole.
  • Po završetku kursa, učenici mogu polagati međunarodno priznate ispite organizovane po CEFR-u – Common European Framework of Reference for Languages. Njih organizuju britanska, nemačka, italijanska, španska ili francuska ministarstva i svetski priznati univerziteti – Cambridge ESOL Examinations, Goethe Institut, DELF, DELE, CELI/CILS.