Jezici u ponudi

Studio stranih jezika ELA organizuje kurseve za učenje 8 jezika:

ENGLESKI, NEMAČKI, FRANCUSKI, ITALIJANSKI, RUSKI, MAĐARSKI, PORTUGALSKI, SRPSKI ZA STRANCE

Pre početka kursa, polaznici rade besplatan test postojećeg predznanja iz engleskog ili nemačkog jezika, na osnovu kojeg se raspoređuju u grupe adekvatnog nivoa.

Svi nivoi prate C.E.F.R. (Common European Framework of Reference for Languages) –

A1, A2,

B1, B2,

C1 i C2.

d4ecd08d65e639c37a39cb16eb3dd92e--all-country-flags-heart-pictures

KURS ENGLESKOG JEZIKA

je organizovan za različite potrebe i starosne grupe (predškolci, školarci, srednjoškolci, odrasli i kompanije).

Kurs za predškolce se odvija subotom prepodne dok roditelji obavljaju svoje obaveze, a nastava traje sat vremena.

Kurs za školarce i ostale je organizovan popodne i uveče, dva puta nedeljno po 90 minuta.

Početni kursevi traju po tri meseca i fokusiraju se na osnovne komunikativne veštine, pisanje, čitanje i slušanje.

Srednji i viši nivoi prate programe Cambridge, Oxford i Pearson izdavačkih kuća, traju celu školsku godinu i nude kompletnu pripremu za svetski priznate ispite (KET, PET, FCE, CAE, BEC, TOEFL, IELTS).

Pored kurseva iz opšteg, nudimo i sledeće specijalizovane kurseve:

  • poslovni engleski
  • poslovna komunikacija
  • finansijski engleski
  • engleski za turizam i rad na brodu
  • dopunska nastava za osnovce i srednjoškolce
  • časovi konverzacije
  • priprema za prijemne ispite.

Za više informacija pogledajte pod SPECIJALIZOVANI KURSEVI na našem sajtu.

KURS NEMAČKOG JEZIKA

Kurs nemačkog jezika je izdeljen na podnivoe A1.1., A.1.2., A2.1., A2.2. itd.

Kurs se sastoji od 60 školskih časova na početnim nivoima. Tokom kursa uči se svakodnevni i poslovni vokabular, gramatika, čitanje, pisanje, slušanje i konverzacija, a radi se i priprema za Goethe ispite. Nakon završenog kursa moguće je polaganje ispita u Goethe Institutu u Beogradu. Više informacija o polaganju možete naći na sajtu Goethe Instituta.

Kurs nemačkog za decu se održava jednom nedeljno i prati školsku nastavu, uz dopunu i rad na novom vokabularu, gramatici, pisanju, čitanju i slušanju. Kurs je prilagođen deci i sadrži igru, pesmu i aktivnosti koje razvijaju svest, znanje i kreativnost.

Kurs za negovateljice se organizuje u mini grupama ili kroz individualnu nastavu i potpuno je prilagođen polaznicama koje odlaze na rad u Nemačku.

KURS FRANCUSKOG JEZIKA

Kurs francuskoj jezika je podeljen na nivoe A1, A2, B1 i B2.

Početni nivoi traju jedan semestar, odnosno 60 školskih časova, dok viši traju celu školsku godinu. Po završetku kursa moguće je polaganje DELF ispita u Novom Sadu u Francuskom Kulturnom Centru.

Za više informacija pogledajte sajt Francuskog Kulturnog Centra.

KURS MAĐARSKOG JEZIKA

Kurs mađarskog jezika osmišljen je kako bi polaznike u najkraćem vremenskom periodu osposobili za osnovne veštine sporazumevanja.

Pored standardnog gradiva koje obuhvata gramatiku, pisanje, čitanje i pričanje, kurs sadrži i elemente komunikacije iz svakodnevnog života i prilagođen je potrebama korisnika.

Nakon završenog A1 nivoa, nudimo komunikativni A2 nivo sa pojačanim tempom rada na konverzaciji u različitim životnim situacijama.

KURS ITALIJANSKOG JEZIKA

Kurs italijanskog jezika je podeljen na nivoe A1, A2, B1, B2 i C1.

Početni kurs je podeljen na A1 i A2 nivoe sa fondom od 60 školskih časova.

Na srednjem i višem kursu, fond je 90 školskih časova, odnosno cela školska godina. Nakon završenog kursa, polaznik može da izađe na polaganje CELI ili CILS ispita u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu.

Institut ima ugovor sa Univerzitetom za strance u Peruđi, u Sijeni i sa Univerzitetom za studije Roma Tre za dobijanje Sertifikata CELI, CILS i IT kojima se potrđuje znanje italijanskog jezika. Više informacija ćete naći na sajtu.

KURS SRPSKI ZA STRANCE

Kurs srpski za strance je osmišljen da ljudi kojima srpski nije maternji što lakše i brže nauče jezik i počnu da ga koriste.

Kurs ima tri nivoa – početni, srednji i napredni.

Kurs srpski za strance je pogodan za ljude koji žive i rade u Srbiji jer obuhvata svakodnevni i poslovni vokabular, gramatiku, veštine čitanja, pisanja i slušanja.

PRIPREMNA NASTAVA IZ SRPSKOG I ENGLESKOG

INTERAKTIVNO UČENJE, VEŽBANJE, PONAVLJANJE, UTVRĐIVANJE , SISTEMATIZOVANJE I TESTIRANJE ZNANJA
 * Pripemite se za malu maturu i završni ispit
* Steknite nova znanja
* Naučite bež dvoumljenja
* Učite lakše i brže
* Utvrdite naučeno
* Proverite stečeno znanje
* I još mnogo toga…

Pouzdan nastavni program raspoređen po oblastima, standardizovanim zadacima, proverama i vežbanjima omogućava dublji i dalji razvoj učeničkih kompetencija, znanja, umenja kao i razvijanje stavova potrebnih za svrsishodno/uspešno učenje, vežbanje, primenu, proveru i obnavljanje gradiva iz srpskog jezika i književnosti.

Blagovremene propreme za testiranje učenika i polaganje kvalifikacionih ispita, testova i završnih ispita.
Odabrani zadaci, tekstovi i materijali služe kao osnova za zadatke iz različitih oblasti i u skladu su sa različitim nivoima znanja i postignuća.

Po složenosti zahteva, zadaci, vežbanja i testovi su podeljeni u tri nivoa (osnovni, srednji i napredni). Takođe, nastava, sadržaj i sav materijal podeljen je i raspoređen po oblastima koje se izučavaju, a obavezne su i na završnom ispitu:
1. Gramatika, leksika, narodni i književni jezik;
2. Veština čitanja i razumevanja pročitanog;
3. Književnost i
4. Pisano izražavanje.

Proveravamo, ispitujemo, utvrđujemo i garantujemo ostvarenost obrazovnih standarda i ishoda obrazovanja, kao i veću uspešnost učenika na polaganjima, kontrolnim zadacima, pismenim proverama i vežbama i završnom ispitu u osnovnom i srednjem obrazovanju.

ZAVRŠNI ISPIT

Zadaci, vežbanja, primeri i tekstovi odabrani su u skladu sa zahtevima Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i svi su u skladu sa obrazovnim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet srpski jezik, a usvojeni i od Minsitarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

PRIJEMNI ISPIT

Vršimo i pripremu zainteresovanih srednjoškolaca za upis na željeni fakultet u vezi sa testom iz srpskog i engleskog jezika ili pripremom u vezi sa upisom na fakultet, smer srpski jezik i književnost/ srpska književnost i jezik, engleski jezik ili smer koji na prijemnom zhteva engleski u skladu sa Informatorom datog fakulteta i sadržajem iz istih.

Za ostale jezike, kontaktirajte nas za više informacija.

KONTAKT