Nikola Grulović

Finansijski direktor, Continental Automotive d.o.o. Novi Sad

Proveo sam skoro tri godine u Studiju stranih jezika ELA u Somboru i poneo zaista najbolja iskustva iz škole.

Pored dobro naučenog nemačkog jezika, proširio sam i moja dotadašnja znanja iz nemačke istorije i kulture i dobio neverovatan podstrek da i dalje nastavim kako usavršavanje samog jezika, tako i moja intersovanja u sferi poslovne komunikacije i angažovanja.

Stečenja znanja jezika mogu praktično da primenjujem kako u svakodnevnoj, tako i u poslovnoj komunikaciji. Iz mog boravka u školi poneo sam zaista veliko novo znanje, najbolje uspomene i prijateljstva zahvaljujući najboljim profesorima i domaćinskoj atmosferi u školi.

Dajem svaku preporuku za pohađanje ELA studija!


Završio kurs B2 iz nemačkog jezika.