Stefan Stojanović

Filmski stvaralac

Mesto gde se ljubav prema jeziku i posvećenost ka izvrsnosti preklapaju u bezvremenskom ambijentu starog Sombora sa vrhunskim predavačima i bogatom tradicijom. To je ELA.

Kažu da je otvorenost uma najuzvišenija osobina koju možemo posedovati. Ovaj princip svakako je duboko ukorenjen u viziju ove škole, a znanja koja se tamo steknu ostaju kvalitetno struktuirane i pre svega primenjive vrednosti. Ukoliko tražite kompletan paket pri učenju ili usavršavanju jezičkih sposobnosti; od profesionalnog, ali pre svega srdačnog pristupa, do kvalitetnog programa, podrške i izuzetnih predavača, na pravom ste mestu.

Stoga iz ličnog iskustva svega prethodno navedenog, najtoplije preporučujem ELU, školu stranih jezika u Somboru.


Završio kurs A2 iz nemačkog jezika i pripreme za TOEFL na C1/C2 nivou za upis na master studije u Ohajo, SAD.