Reference

Studio stranih jezika ELA je tokom poslednjih 26 godina sarađivao sa velikim brojem nevladinih organizacija, državnih institucija i kompanija iz grada i regiona.

Rekli su o nama

Naši klijenti

Usmeni i pismeni prevodi

 • Grad Sombor
 • Projekat „Podrška životnoj sredini bez alergena“, sufinansiran od strane Evropske unije u okviru IPA prekogranični program Mađarska – Srbija
 • Projekat „Unapređenje ljudskih resursa za zaposlene u Opštini Bač“, finansiran od strane Evropske Unije
 • Studentski Kulturni Centar Novi Sad
 • OP-SA Logistic

Kursevi jezika

 • Somboled doo Sombor
 • Severplast doo Sombor
 • Progetti doo Sombor
 • OP-SA Logistic

Prevod dramskih tekstova

 • Narodno pozorište Sombor

Prevod dokumentacije

 • Pokrajinski sekreterijat za urbanizam
 • Vision Biomedical Solutions Ltd

Kursevi engleskog jezika za zaposlene u firmama

 • Flash doo
 • Fiorano doo
 • Ferari Plast
 • Apatinska pivara
 • Higijenski zavod, Sombor
 • Telekom Sombor
 • AD Boja
 • Elektrovojvodina
 • Republički zavod za tržište rada, služba Sombor

Preporuke naših polaznika

Uspesi naših polaznika su i naši uspesi. Pročitajte preporuke koje su napisali nakon uspešno završenih kurseva i položenih ispita.