Specijalizovani kursevi

Pored kurseva iz opšteg i poslovnog engleskog jezika, nudimo i specijalizovane kurseve:

  • poslovna komunikacija
  • finansijski engleski
  • engleski za turizam
  • engleski za rad na brodu,
  • organizujemo dopunsku nastavu za osnovce i srednjoškolce iz engleskog, nemačkog i francuskog
  • časovi konverzacije
  • priprema za prijemne ispite za upis na Filološki fakultet u Beogradu, Filozofski fakultet u Novom Sadu ili studiranje u inostranstvu
  • engleski za vojsku i avijaciju
  • engleski za osobe sa oštećenjem vida

Poslovna komunikacija (engleski) za firme i pojedince je kurs koji pruža znanje i veštine iz: pisanja CV-a, poslovnih dokumenata i pisama, pripreme za intervjue, poslovna etika, međukulturna poslovna komunikacija, javni govor, prezentacije, poslovni sastanci, menadžment i efektivna organizacija vremena, neverbalna komunikacija i još mnogo toga.

Kurs je organizovan po modelu i u saradnji sa Institutom za razvojno preduzetništvo Indije (EDI, Ahmedabad, India).

Poslovni engleski i finansijski engleski su kursevi koji prate program za pripremu Cambridge Business English Examinations (BEC) i Međunarodni ispit engleskog jezika iz oblasti finansija (ICFE). BEC ima tri nivoa: BEC Preliminary, BEC Vantage i BEC Higher.

Kurs i ispit ICFE je za sve one koji razmišljaju ili su već počeli da grade karijeru u računovodstvu ili finansijama, za profesionalce koji se bave finansijama i već imaju uspostavljenu uspešnu karijeru ili za one koji tek žele da započnu karijeru u računovodstvu i finansijama, kojima će će ovaj ispit predstavljati značajan deo CV-ja i pomoći im da na pravi način izgrade svoju karijeru.

Dopunska nastava za osnovce i srednjoškolce

Dopunska nastava za osnovce i srednjoškolce je organizovana kroz individualne časove.

Nudimo dopunsku i dodatnu nastavu iz engleskog, francuskog i nemačkog jezika.

Dovoljno je da nas pozovete i da se dogovorimo oko termina.

Časovi konverzacije

Časovi konverzacije su za sve koji imaju određeni nivo poznavanja jezika i žele da usavrše sposobnosti komunikacije na stranom jeziku ili razbiju postojeće barijere u korišćenju pasivnog znanja.

Predavači su iz Velike Britanije i Italije.

Engleski za vojsku i avijaciju

Engleski za vojsku i avijaciju je specijalizovani kurs organizovan da pripremi vojno osoblje za potrebe korišćenja jezika u međunarodnim mirovnim i humanitarnim misijama i polaganje ispita po NATO standardu STANAG 6001.

Engleski za osobe sa oštećenjem vida

Engleski za osobe sa oštećenjem vida je kurs za decu i prevashodno je usmeren na komunikaciju.

Časovi obuhvataju gramatiku, vokabular, slušanje i pričanje.

Nastava se organizuje individualno ili u grupi. Kurs je ispunjen mnogobrojnim kreativnim igrama i prilagođen mogućnostima polaznika.

Posebni zahtevi

Studio stranih jezika ELA stoji na raspolaganju da organizuje i pruži specijalizovanu nastavu na zahtev pojedinca ili firme pored postojećih kurseva.