Prevođenja

slide-4-prevodjenja

Studio stranih jezika ELA pruža usluge pismenog i usmenog prevođenjaprevodi sudskog tumača sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski, prevođenje književnih dela (engleski, francuski, italijanski, nemački), stručnih tekstova iz domena ekonomije, finansija, marketinga, menadžmenta, geografije, istorije i umetnosti (engleski, francuski, italijanski, nemački, mađarski) i simultano i konsekutivno prevođenje. Takođe nudimo usluge lekture i korekture različitih tekstova.