Kursevi

Studio stranih jezika ELA organizuje kurseve stranih jezika za sve uzraste i potrebe.

Kursevi jezika

Kursevi su podeljeni po uzrastu i nivou znanja jezika prema evropskom zajedničkom jezičkom okviru (CEFR nivoi):

  • A1 i A2 – početni nivoi
  • B1 i B2 – srednji nivoi
  • C1 i C2 – napredni nivoi

Nastava je organizovana kroz grupne i individualne časove. 

  • Grupna nastava (od 4 do 8 polaznika): održavanje časova je dva puta nedeljno u popodnevnim i večernjim časovima. 
  • Mini grupa (3 polazika): održavanje časova je po dogovoru između polaznika i profesora. Polaznici moraju biti na istom jezičkom nivou.
  • Mikro grupa (2 polaznika): časovi se održavaju po dogovoru između polaznika i profesora.  Ukoliko polaznici nisu na istom nivu, nastava će se odvijati po slabijem nivou.
  • Individualna nastava (1 polaznik): pruža fleksibilnost u izboru termina, kao i intenzivniji rad prilagođen potrebama.

Kursevi jezika u našoj ponudi

Engleski, nemački, italijanski, francuski, ruski, srpski, slovenački, mađarski i drugi.

Testiranje i evaluacija

Tokom trajanja kursa, polaznici polažu testove na kraju nastavnih jedinica, po potrebi i programu. Usmena evaluacija je prisutna kroz ceo kurs. 

Simulacije ispita su organizovane u toku školske godine i za vreme trajanja kursa u cilju realne pripreme polaznika za polaganje međunarodno priznatih ispita (Cambridge Exams, IELTS, TOEFL, Goethe, DELF, CELI, CILS).

Po uspešnom završetku kursa, polaznici polažu završni test i dobijaju diplomu naše škole. Uslov za uspešan završetak kursa je prisutnost na više od 80% časova po ugovorenom fondu i najmanje  60% prolaznosti na testovima. U suprotnom, Studio ELA neće izdati sertifikat kao potvrdu o položenom kursu.

Nakon uspešno završenih priprema, polaznici se mogu opredeliti da polažu međunarodno priznate ispite. Prijava se može uraditi putem škole ili direktno u ispitivačkom centru.

Nakon uspešno savladanog nivoa, polaznici se savetuju da nastave na sledeći nivo kako bi održali i nadogradili stečeno i savladano gradivo. Jezik je živ i potrebno ga je stalno koristiti, vežbati, učiti i napredovati.

Naši predavači

Naš tim čine profesori sa dugogodišnjim iskustvom u predavanju i proverenom metodologijom rada.