Kursevi

Studio stranih jezika ELA organizuje kurseve stranih jezika za sve uzraste i potrebe.

Kursevi jezika

Organizujemo kurseve jezika za sve uzraste i potrebe.

Naši programi prate aktuelna dešavanja i savremen metod rada u cilju razvijanja jezičkih veština (čitanje, pisanje, slušanje i pričanje).

Učenik sluša na času

Koji jezik mogu da učim?

Da li ste upoznati sa CEFR nivoima?

CEFR je akronim za Common European Framework of Reference odnosno Zajednički evropski okvir za jezike koji je napravio standardizaciju učenja stranog jezika i podelio proces u nivoe.

⚡️ A 1 i A2 su početni nivoi i zahtevaju manji fond časova. U pitanju su kursevi jezika za početnike i polaznike sa vrlo slabim poznavanjem jezika.

⚡️ B1, B1+ i B2 su srednji nivoi za odredjen stepen jezičke samostalnosti. Najčešće ljudi koji su učili u osnovnoj i srednjoj, a slabo koriste jezik su na ovim nivoima. Kursevi jezika traju celu školsku godinu.

⚡️ C1 i C2 nivoi su napredni nivoi za potpuno jezički samostalne i visoko kompetitivne polaznike. Zahtevaju veći fond časova, traju celu školsku godinu i otvaraju mnoga vrata – akademska i poslovna.

Ukoliko imate predznanje iz engleskog i želite da proverite na kom je nivou i planirate da upišete kurs, predlažemo da uradite besplatan test engleskog jezika. Testiranje nivoa poznavanja italijanskog, nemačkog i francuskog se organizuje u ELA učionicama na zakazivanje.

Grupna i individualna nastava

Različite potrebe zahtevaju različit tip nastave. U ponudi su individualni časovi i grupna nastava.

  • Grupna nastava (od 5 do 10 polaznika): održavanje časova je dva puta nedeljno u popodnevnim i večernjim časovima. 
  • Mini grupa (2-4 polazika): održavanje časova je po dogovoru između polaznika i profesora. Polaznici moraju biti na istom jezičkom nivou.
  • Individualna nastava (1 polaznik): pruža fleksibilnost u izboru termina, kao i intenzivniji rad prilagođen potrebama.

Testiranje i evaluacija

Tokom trajanja kursa jezika, polaznici polažu testove na kraju nastavnih jedinica, po potrebi i programu. Usmena evaluacija je prisutna kroz ceo kurs.

Simulacije ispita su organizovane u toku školske godine i za vreme trajanja kursa u cilju realne pripreme polaznika za polaganje međunarodno priznatih ispita (Cambridge Exams, IELTS, TOEFL, Goethe, DELF, CELI, CILS).

Po uspešnom završetku kursa, polaznici polažu završni test i dobijaju diplomu naše škole. Uslov za uspešan završetak kursa je prisutnost na više od 80% časova po ugovorenom fondu i najmanje 60% prolaznosti na testovima. U suprotnom, Studio ELA neće izdati sertifikat kao potvrdu o položenom kursu.

Nakon uspešno završenih priprema, polaznici se mogu opredeliti da polažu međunarodno priznate ispite. Prijava se može uraditi putem škole ili direktno u ispitivačkom centru.

Nakon završenog kursa jezika polaznici se savetuju da nastave edukaciju na sledećem nivou, kako bi održali i nadogradili stečeno i savladano gradivo. Jezik je živ i potrebno ga je stalno koristiti, vežbati, učiti i napredovati.

Upoznajte naše predavače

Naš tim čine vrhusnki profesori jezika sa višegodišnjim iskustvom u predavanju i proverenom metodologijom rada sa različitim uzrastima i potrebama.