Kursevi

Studio stranih jezika ELA organizuje kurseve stranih jezika za sve uzraste i potrebe.

Kursevi jezika

Studio stranih jezika ELA organizuje kurseve jezika za sve uzraste i potrebe. Programi prate aktuelna dešavanja i savremen metod rada u cilju razvijanja jezičkih veština (čitanje, pisanje, slušanje i pričanje).

Da li ste upoznati sa CEFR nivoima?

CEFR je akronim za Common European Framework of Reference odnosno Zajednički evropski okvir za jezike koji je napravio standardizaciju učenja stranog jezika i podelio proces u nivoe.

⚡️ A 1 i A2 su početni nivoi i zahtevaju manji fond časova. U pitanju su kursevi za početnike i polaznike sa vrlo slabim poznavanjem jezika.
⚡️ B1, B1+ i B2 su srednji nivoi za odredjen stepen jezičke samostalnosti. Najčešće ljudi koji su učili u osnovnoj i srednjoj, a slabo koriste jezik su na ovim nivoima. Kursevi traju celu školsku godinu.
⚡️ C1 i C2 nivoi su napredni nivoi za potpuno jezički samostalne i visoko kompetitivne polaznike. Zahtevaju veći fond časova, traju celu školsku godinu i otvaraju mnoga vrata – akademska i poslovna.

Ukoliko imate predznanje iz engleskog i želite da proverite na kom je nivou i planirate da upišete kurs, predlažemo da uradite besplatan Placement test.
Testiranje nivoa poznavanja italijanskog, nemačkog i francuskog se organizuje u školi na zakazivanje.

Grupna ili individualna nastava?

Različite potrebe zahtevaju različit tip nastave. U ponudi su individualni časovi i grupna nastava.

  • Grupna nastava (od 5 do 10 polaznika): održavanje časova je dva puta nedeljno u popodnevnim i večernjim časovima. 
  • Mini grupa (2-4 polazika): održavanje časova je po dogovoru između polaznika i profesora. Polaznici moraju biti na istom jezičkom nivou.
  • Individualna nastava (1 polaznik): pruža fleksibilnost u izboru termina, kao i intenzivniji rad prilagođen potrebama.
Učenik sluša na času

Koji jezik mogu da učim?

Testiranje i evaluacija

Tokom trajanja kursa, polaznici polažu testove na kraju nastavnih jedinica, po potrebi i programu. Usmena evaluacija je prisutna kroz ceo kurs. 

Simulacije ispita su organizovane u toku školske godine i za vreme trajanja kursa u cilju realne pripreme polaznika za polaganje međunarodno priznatih ispita (Cambridge Exams, IELTS, TOEFL, Goethe, DELF, CELI, CILS).

Po uspešnom završetku kursa, polaznici polažu završni test i dobijaju diplomu naše škole. Uslov za uspešan završetak kursa je prisutnost na više od 80% časova po ugovorenom fondu i najmanje  60% prolaznosti na testovima. U suprotnom, Studio ELA neće izdati sertifikat kao potvrdu o položenom kursu.

Nakon uspešno završenih priprema, polaznici se mogu opredeliti da polažu međunarodno priznate ispite. Prijava se može uraditi putem škole ili direktno u ispitivačkom centru.

Na kraju kursa polaznici se savetuju da nastave na sledeći nivo kako bi održali i nadogradili stečeno i savladano gradivo. Jezik je živ i potrebno ga je stalno koristiti, vežbati, učiti i napredovati.

Upoznajte predavače

Naš tim čine vrhusnki profesori jezika sa višegodišnjim iskustvom u predavanju i proverenom metodologijom rada sa različitim uzrastima i potrebama.