Reference

Studio stranih jezika ELA sarađuje sa kompanijama različitih industrija, državnim institucijama i udruženjima.

Rekli su o nama

Naši klijenti

Simultano i konsekutivno prevođenje

 • Grad Sombor i Kancelarija za Lokalni ekonomski razvoj Grada Sombora
 • Forum gradonačelnica Jugoistočne Evrope, u organizaciji NALAS-a (Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope), Grada Sombora i Stalne konferencije gradova i opština, uz podršku organizacije UN Women
 • Projekat „Amazon of Europe“
 • Projekat „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“
 • „Proširenje turističke ponude prilagođene slepim i slabovidim osobama“ – VISITUS
 • Somboled d.o.o. Sombor
 • Agriser d.o.o.

Prevođenje dokumentacije

 • Lactalis group
 • Somboled d.o.o. Sombor
 • OP-SA Logistic
 • Grad Sombor i Kancelarija za Lokalni ekonomski razvoj Grada Sombora
 • Pokrajinski sekreterijat za urbanizam
 • Vision Biomedical Solutions Ltd

Prevod dramskih tekstova

 • Narodno pozorište Sombor
 • Studentski Kulturni Centar Novi Sad

Prevođenje projektne dokumentacije

 • Grad Sombor
 • Projekat „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“
 • Projekat „Konkurentna održivost poljoprivrednih preduzeća kroz razvoj novih proizvoda sa dodatom vrednošću  na bazi alternativnih biljnih vrsta- CORNUCOPIA”, Interreg IPA Program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije 
 • Projekat „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“
 • Projekat „Ever-moving border emergency response – EMBER“, Interreg IPA Program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije 
 • Projekat „Podrška životnoj sredini bez alergena“, sufinansiran od strane Evropske unije u okviru IPA prekogranični program Mađarska – Srbija
 • Projekat „Unapređenje ljudskih resursa za zaposlene u Opštini Bač“, finansiran od strane Evropske Unije

Kursevi stranih jezika za zaposlene u firmama

 • Playstudios ltd.
 • Boja d.o.o.
 • Flash d.o.o.
 • Fiorano d.o.o.
 • Somboled doo Sombor
 • Severplast doo Sombor
 • Progetti doo Sombor
 • OP-SA Logistic
 • Ferari Plast
 • Apatinska pivara
 • Higijenski zavod, Sombor
 • Telekom Sombor
 • Elektrovojvodina
 • Republički zavod za tržište rada, služba Sombor

Preporuke naših polaznika

Uspesi naših polaznika su i naši uspesi. Pročitajte preporuke koje su napisali nakon završenih ELA kurseva i položenih ispita.