Studio stranih jezika ELA

Kursevi jezika i usluge prevođenja.

ELA kursevi jezika

Individualna i grupna nastava u učionici ili online.
Časovi za odrasle i decu. Pripreme za ispite.

Engleski

Kursevi za decu i odrasle. Individualna i grupna nastava. Pripreme za Cambridge ispite. Časovi konverzacije.

Miljana Cvjetićanin
Miljana Cvjetićanin, Profesor engleskog jezika i književnosti

Italijanski

Kursevi opšteg i specijalizovanog italijanskog. Časovi konverzacije i aktivacije.

Marija Šarac
Marija Šarac, Nastavnik italijanskog jezika

Nemački

Kursevi za decu i odrasle, pripreme za ispite, medicinare i negovateljice.

Miloš Berber
Miloš Berber, Profesor nemačkog jezika i književnosti

Proverite svoje znanje engleskog jezika

ELA Vam omogućava da proverite na kom CEFR nivou je Vaše znanje engleskog jezika. Testiranje je besplatno i traje 45 minuta.

Pismeni i usmeni prevodi

  • Prevodi dokumentacije sa overom sudskog tumača
  • Stručna i tenderska dokumentacija
  • Književni prevodi
  • Usmeno prevođenje: simultano i konsekutivno
  • Lektura i korektura tekstova

Online časovi

Online kurseve jezika možete pohađati iz udobnosti svog doma, vikendice, kancelarije ili ukoliko ste u pokretu.

ELA preporuke

Poboljšanje društva i smanjenje ekološkog otiska

Upisivanjem na ELA kurseve jezika, polaznici podržavaju i ulažu u lokalnu zajednicu i životnu sredinu.