O školi

Studio stranih jezika ELA je centar za učenje jezika i pružanje prevodilačkih usluga sa dugogodišnjom tradicijom.

Studio stranih jezika ELA Sombor

Studio stranih jezika ELA je centar za učenje jezika i pružanje prevodilačkih usluga sa tradicijom starom preko 1/4 veka.

Jedan radni dan u školi

ELA je osnovana 1993. kao English Language Academy od strane Jasne Stojkov, uz podršku porodice Stojkov i AYUSA kompanije. ELA je bila prva privatna škola za učenje engleskog jezika u Somboru i šire.

Dugogodišnje iskustvo oblikovalo je odabir najboljih profesora i predavača stranih jezika, kao i pristup u nastavi.

Profesor engleskog u učionici

ELA predavači

Naš tim čine posvećeni profesori i nastavnici, s bogatim iskustvom u individualnom i grupnom podučavanju.

Od 2009. godine direktorka Aleksandra Stojkov vodi Studio stranih jezika ELA, organizuje kurseve jezika i pruža usluge prevođenja.

ELA tim danas broji preko 15 profesora iz Sombora i drugih gradova i sarađuje sa prevodiocima iz različitih zemalja.

Kurseve pohađa više od 300 đaka godišnje, a ukupno ih je završilo nekoliko hiljada od osnivanja škole.

Studio stranih jezika ELA je smešten u starom zdanju somborske neorenesansne palate pružajući svež i inspirativan prostor za rad i učenje.

ELA učionice u centru Sombora

Misija

Približavanje dece, mladih i odraslih različitim kulturama kroz učenje jezika i rad sa posvećenim i entuzijastičnim profesorima.

Vizija

Razvoj kreativne, kritičke i ekološki osvešćene zajednice kroz edukaciju, kulturu, umetnost, književnost i druženje.

Ciljevi

Organizovanje kurseva stranih jezika na najkvalitetnijem nivou za sve uzraste i različite potrebe.​

Kako je sve počelo?

Studio stranih jezika ELA (nekada English Language Academy) je prva škola za učenje stranih jezika u Somboru, otvorena 1993. godine.