Prevođenje

Sve usluge prevoda, overa sudskog tumača, stručni tekstovi i književna dela.

Nudimo prevodilačke usluge za jezike po izboru u oba pravca: engleski-srpski, italijanski-srpski, engleski-italijanski, nemački-srpski, nemački-engleski, ruski-srpski, turski-engleski, španski-engleski, portugalski-srpski, portugalski-engleski, mađarski-srpski i druge kombinacije.

U svojoj ponudi nudimo pismene i usmene prevode, i menadžment prevodilačkih projekata.

Pismeni prevodi

Pismeni prevodi tekstova različite tematike, dužine ili zahtevnosti prevodimo u najbržem roku. Nudimo usluge prevoda sa overom sudskog tumača.

 • Uverenja
 • Zdravstveni izveštaji
 • Ugovori
 • Uputstva
 • Svedočanstva i diplome
 • Projektna dokumentacija
 • Evropski i interreg projekti
 • Poslovna korespodencija
 • Stručna dokumentacija iz oblasti medicine, prava, građevine, informatike, arhitekture i tehnologije
 • Naučni radovi
 • Tekstovi iz domena kulture i umetnosti
 • Književni tekstovi i scenarija za film i pozorište

Usmeni prevodi

Usluge usmenih prevoda za različite namene i situacije.

 • Simultano prevođenje
 • Konsekutivno prevođenje
 • Prevođenje poslovnih sastanaka
 • Usmeno prevođenje na prezentacijama projekata i poslovnim prezentacijama
 • Prevođenje na konferencijama i seminarima

Menadžment prevodilačkih projekata

Formiramo globalne timove stručnih prevodilaca i pružamo usluge prevođenja svih vrsta projekata koristeći CAT alatke i platforme za menadžment prevodilačkih projekata.

U svom portfoliju imamo širog opseg delatnosti i saradnju sa kompanijama širom sveta.

Više informacija

Dokument za prevođenje nam možete poslati na mail u .doc ili PDF formatu ili doneti lično na našu adresu. Za usmene prevode i menadžment prevodilačkih projekata nas pozovite ili pošaljite upit za ponudu.