Idiomi u srpskom i engleskom jeziku

Idiomi u srpskom i engleskom jeziku su donekle slični. Učenje engleskog jezika je lakše kada uočite ove sličnosti, a Vaš rečnik postaje bogatiji.

Koliko smo slični?

Kao profesorica engleskog jezika, na svakom času ističem kako je engleski jezik zapravo jedan od najrazumljivijih jezika, ako pričamo o njegovom izučavanju i samom učenju. Ovo se pogotovo ogleda u tome što naši đaci imaju tu sreću da dok uče ovaj divni jezik, mogu slobodno da uoče određene sličnosti u srpskom i engleskom jeziku, te tako vrlo lako mogu da povežu gramatička pravila koja su ista u oba jezika.

Idiomi

Neke neverne Tome bi na ovu moju prethodnu rečenicu rekle „This language (English) is driving me crazy!” Srećom, samo u početku učenja, jer svi na kraju shvate moju priču o lepoti i lakoći učenja ovog divnog jezika. Upravo u malopređašnjoj rečenici se nalazi jedan idiom sa kojim bih i počela ovu današnju temu, temu idioma. Najpre, da se upoznamo sa ovim terminom koji se u gramatici engleskog, ali i srpskog jezika koristi vrlo često.

An idiom is a group of words in a particular syntactic relationship that has a special meaning which is different from the meanings of all or some of the individual words.

Longman Dictionary of Contemporary English

Idiomi kao pokazatelj bogatstva jezika

Jedan od pokazatelja bogatstva nekog jezika su svakako upotreba i količina idioma. Srpski i engleski jezik ih imaju na pretek. I ne samo da ih imaju, nego su njihova upotreba i značenje ponekad isti, a ponekad vrlo slični. Ovo je važno za napomenuti jer đaci mogu lako da usvoje nove reči i fraze iz jezika koji uče (u ovom slučaju engleskog jezika) zato što su te fraze koje uče (target language) iste/slične frazama u njihovom maternjem jeziku.

Idiom „To drive somebody crazy“

Idiom „To drive somebody crazy“ sa početka teksta, u doslovnom prevodu na srpski jezik znači nekoga izludeti.

Primer: He is driving me crazy because he doesn’t want to study anything. Prilično lako za razumeti, a priznaćete i za zapamtiti.

Idiom „Ups and downs“

Idiom „Ups and downs“ bi takođe spadao u još jedan primer lakog i razumljivog idioma. U doslovnom prevodu bi značilo usponi i padovi.

Primer: We have our ups and downs as a couple, but we love each other. 

Idiom „They fight like cat and dog“

They fight like cat and dog, bi bio primer koji bismo upotrebili, ako želimo da opišemo određeni međuljudski odnos koji i nije baš dobar pa bismo rekli i na srpskom da se oni svađaju kao pas i mačka. Još jednom, vrlo lako za zapamtiti, a odlično za koristiti u govoru. (Na času bi sada one Neverne Tome sa početka teksta omekšale i priznale da engleski uopšte nije teško naučiti, a vrlo često bi se čuli usklici poput „Hej, pa ja ovo znam!” ili „Pa, ovo uopšte nije teško!” Tako je, uopšte nije teško, samo treba povezati ono što je isto u oba jezika i iskoristiti to u učenju.

Idiom Beat the clock znači uraditi nešto pre isteka vremena.
Idiom „Beat the clock“ znači uraditi nešto pre isteka vremena

Ako ste mislili da je sve vrlo jednostavno, moram da Vas razočaram i da kažem, e pa nije. Sledeća dva primera pokazuju da idiome na engleskom ne možemo da prevedmo doslovno na srpski jezik, postoji neka razlika.

Idiom „We are like chalk and cheese“

We are like chalk and cheese, idiom koji bi se preveo na srpski jezik kao nebo i zemlja. Ovaj idiom bismo upotrebili  da naglasimo da smo skroz različiti u poređenju sa nekom drugom sobom. U engleskom chalk and cheese, u srpskom nebo i zemlja. Nije isto, ali snaći ćete se.

Idiom „We don’t really see eye to eye about anything“

Za kraj, još jedan primer gde nam se razilaze putevi po pitanju istovetnosti u oba jezka. We don’t really see eye to eye about anything, rečenica koja bi na srpskom jeziku glasila Mi se ne slažemo ni oko čega. Na času, kada obrađujem temu idioma, pa se pojavi ovaj zanimljivi idiom, uvek kažem svojim đacima da ovo nije slučaj sa nama, that we do see eye to eye with each other, at least when it comes to understanding of idioms in both English and Serbian.

Autor članka

Svetlana Kalajdžić
Svetlana Kalajdžić, profesor engleskog jezika i književnosti