Engleski

Kursevi engleskog jezika za različite uzraste i potrebe. Grupna i individualna nastava. Časovi u učionici i online. Pripreme za Cambridge, IELTS i TOEFL ispite.

Kursevi su prilagođeni uzrasnoj dobi, nivou znanja i potrebama. U ponudi imamo kurseve za predškolce, osnovce, srednjoškolce, mlade i odrasle, pripreme za međunarodno priznate ispite, kao i stručne kurseve poslovnog engleskog za zaposlene u različitim industrijama.

Zabavište na engleskom

Kurs za predškolce je namenjen polaznicima uzrasta 4-6 godina. Organizovan kroz fond od 33 sata, održava se subotom u prepodnevnim časovima tokom cele školske godine. Kurs je dinamičan i osmišljen da kroz pesme, igre i kreativne radionice razvija socijalne, jezičke, motoričke i kognitivne veštine i sposobnosti kod dece. 

Engleski za osnovce

Kursevi za decu nižih razreda osnovne škole prate program Cambridge Young Learners i nivoe Starters I i II, Movers I i II i Flyers I i II. Svaki nivo sadrži fond od ukupno 66 sati, a nastava je organizovana tokom cele školske godine, dva puta nedeljno po 1h. 

Programi YL su osmišljeni od strane svetskih, eminentnih predavača engleskog za decu u cilju razvijanja svih jezičkih veštine kroz interaktivne, kreativne i dinamične časove. Gradivo se usvaja kroz zanimljive aktivnosti imajući u vidu dečija interesovanja, potrebe i mogućnosti.

Kursevi za decu viših razreda osnovne škole prate Cambridge programe za pripremu KET, PET i FCE for Schools ispita, ali idu i u korak sa školskim gradivom koje dopunjuju razvijajući sve jezičke kompetencije.

Engleski za mlade i odrasle

Kursevi za mlade i odrasle su organizovani po Cambridge English programima i podeljeni po nivoima znanja (A1, A2, B1, B1+, B2, C1 i C2). Polaznici koji imaju prethodno znanje iz engleskog rade Placement test kako bi se utvrdio nivo znanja i predložio odgovarajući kurs. 

Za polaznike bez predznanja engleskog jezika nudimo kurseve po CELTA programu koji u kratkom vremenskom roku omogućavaju brzo i efektivno savladavanje jezika za osnovnu pismenu i usmenu komunikaciju i snalaženje na različitim javnim mestima i svakodnevnim situacijama.

U okviru kurseva na srednjim i naprednim nivoima se radi priprema za Cambridge ispite (PET, FCE, CAE, CPE) u saradnji sa iskusnim profesorima, vrhunskim udžbenicima i dodatnim materijalom. 

Program rada je usklađen sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike (CEFR) i podjednako razvija sve jezičke veštine – čitanje, pisanje, slušanje i pričanje.  Nastava je dinamična, interaktivna i prati najsavremenije programe za učenje jezika. 

Debate, književne i filmske večeri, literarni konkursi i table top games neki su od pratećih programa koji obogaćuju nastavu i pružaju polaznicima praktičnu upotrebu jezika.

Fond časova zavisi od nivoa i tipa nastave. 

Poslovni engleski

Kurs poslovnog engleskog je prilagođen potrebama pojedinaca, zaposlenih i kompanijama u različitim industrijama. 

Fokus ja na stručnom vokabularu, korespodenciji i komunikaciji. 

Kurs je podeljen na tri nivoa:

  • B1 Business English Preliminary: ova kvalifikacija dokazuje da su savladane osnove poslovnog engleskog jezika. 
  • B2 Business English Vantage: kvalifikacija koja će Vam pomoći pri konkurisanju za nov posao, dobijanje unapređenja i razvoj u karijeri.
  • C1 Business English Advanced: kvalifikacija koja Vam pruža praktične jezičke veštine na naprednom nivou neophodne za rad na seniorskim pozicijama i globalnom tržištu.

Fond časova zavisi od veličine grupe, potrebe kompanije i zaposlenih ili zahteva pojedinca koji se priprema za rad u određenoj sferi, intervju za posao ili polaganje Cambridge Business English Certificate.

Pripreme za ispite

Studio stranih jezika ELA je centar za pripremu različitih tipova ispita koji proveravaju engleske jezičke kompetencije:

  • Cambridge Young Learners: sertifikati za decu
  • Cambridge English Exams KET, PET, FCE, CAE, CPE
  • Cambridge Business English: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Advanced
  • IELTS General i IELTS Academic
  • TOEFL 
  • Prijemni ispit za Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu i Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Kursevi za pripremu su organizovani kroz grupnu i individualnu nastavu, a ukupan fond časova zavisi od predznanja, nivoa koji se priprema i tipa nastave.

Cenovnik

Aktuelni cenovnik kurseva u ponudi.