Kurs engleskog jezika

Kurs engleskog jezika za različite uzraste i potrebe. Grupna i individualna nastava. Časovi u učionici i online. Pripreme za Cambridge, IELTS i TOEFL ispite.

Kurs engleskog jezika je prilagođen uzrasnoj dobi, nivou znanja i potrebama.

U ponudi imamo kurseve za:

 • predškolce
 • osnovce
 • srednjoškolce
 • mlade i odrasle
 • pripreme za međunarodno priznate ispite
 • pripreme za stručne kurseve poslovnog engleskog za zaposlene u različitim industrijama

Cenovnik ELA kurseva

ELA cenovnik uvek prikazuje aktuelne cene kurseva. Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije ili specifične zahteve.

Zabavište na engleskom

Kurs engleskog jezika za predškolce je namenjen polaznicima uzrasta 4-6 godina. Organizovan kroz fond od 33 sata, održava se subotom u prepodnevnim časovima tokom cele školske godine.

Kurs je dinamičan i osmišljen da kroz pesme, igre i kreativne radionice razvija društvene, jezičke, motoričke veštine i kognitivne sposobnosti kod dece. 

Kurs engleskog jezika za osnovce

Kurs engleskog jezika za decu nižih razreda osnovne škole prati program Cambridge Young Learners i nivoe Starters I i II, Movers I i II i Flyers I i II. Svaki nivo sadrži fond od ukupno 66 sati, a nastava je organizovana tokom cele školske godine, dva puta nedeljno po 1h. 

Programi YL su osmišljeni od strane svetskih, eminentnih predavača engleskog za decu u cilju razvijanja svih jezičkih veština kroz interaktivne, kreativne i dinamične časove. Gradivo se usvaja kroz zanimljive aktivnosti imajući u vidu dečija interesovanja, potrebe i mogućnosti.

Kursevi engleskog za decu viših razreda osnovne škole prate Cambridge programe za pripremu KET, PET i FCE for Schools ispita, ali idu i u korak sa školskim gradivom koje dopunjuju razvijajući sve jezičke kompetencije.

Engleski jezik za mlade i odrasle

Kurs engleskog jezika za mlade i odrasle je organizovan po Cambridge English programima i podeljen po nivoima znanja (A1, A2, B1, B1+, B2, C1 i C2). Polaznici koji imaju prethodno znanje iz engleskog rade Placement test kako bi se utvrdio tačan nivo znanja i predložio odgovarajući kurs. 

Za polaznike bez predznanja engleskog jezika nudimo kurseve po CELTA programu koji u kratkom vremenskom roku omogućavaju brzo i efektivno savladavanje jezika za osnovnu pismenu i usmenu komunikaciju i snalaženje na različitim javnim mestima i svakodnevnim situacijama.

U okviru kurseva na srednjim i naprednim nivoima se radi priprema za Cambridge ispite (PET, FCE, CAE, CPE) u saradnji sa iskusnim profesorima, vrhunskim udžbenicima i dodatnim materijalom. 

Program rada je usklađen sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike (CEFR) i podjednako razvija sve jezičke veštine – čitanje, pisanje, slušanje i pričanje.  Nastava je dinamična, interaktivna i prati najsavremenije programe za učenje jezika. 

Debate, književne i filmske večeri, literarni konkursi i table top games neki su od pratećih programa koji obogaćuju nastavu i pružaju polaznicima praktičnu upotrebu jezika.

Fond časova zavisi od nivoa i tipa nastave.

Online časovi engleskog

Online časovi engleskog

ELA online časovi su dinamični, kreativni, efektivni i prilagođeni Vašim potrebama.

Nastava se održava putem Skype-a ili Zoom-a.

Poslovni engleski

Kurs poslovnog engleskog je prilagođen potrebama pojedinaca, zaposlenih i kompanijama u različitim industrijama. 

Fokus ja na stručnom vokabularu, korespodenciji i komunikaciji. 

Kurs je podeljen na tri nivoa:

 • B1 Business English Preliminary: ova kvalifikacija dokazuje da su savladane osnove poslovnog engleskog jezika. 
 • B2 Business English Vantage: kvalifikacija koja će Vam pomoći pri konkurisanju za nov posao, dobijanje unapređenja i razvoj u karijeri.
 • C1 Business English Advanced: kvalifikacija koja Vam pruža praktične jezičke veštine na naprednom nivou neophodne za rad na seniorskim pozicijama i globalnom tržištu.

Fond časova zavisi od veličine grupe, potrebe kompanije i zaposlenih ili zahteva pojedinca koji se priprema za rad u određenoj sferi, intervju za posao ili polaganje Cambridge Business English Certificate.

Pripreme za ispite

Studio stranih jezika ELA je centar za pripremu različitih tipova ispita koji proveravaju engleske jezičke kompetencije:

 • Cambridge Young Learners: sertifikati za decu
 • Cambridge English Exams KET, PET, FCE, CAE, CPE
 • Cambridge Business English: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Advanced
 • IELTS General i IELTS Academic
 • TOEFL 
 • Prijemni ispit za Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu i Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Kursevi za pripremu su organizovani kroz grupnu i individualnu nastavu, a ukupan fond časova zavisi od predznanja, nivoa koji se priprema i tipa nastave.