Srpski

Interaktivni časovi srpskog jezika u cilju pripreme za malu maturu, završni ispit i upis na fakultet, srpski za strance.

Srpski za strance

Kurs je namenjen strancima koji žele da u kratkom vremenskom roku savladaju srpski jezik za svakodnevnu komunikaciju i posao.
Program je podeljen na tri nivoa: početni, srednji i napredni. 

Tokom kursa se razvijaju sve jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje i pričanje).

Časovi su organizovani kroz individualnu nastavu potpuno prilagođeni potrebama polaznika.

Srpski za strance predaju profesor srpskog koristeći engleski kao jezik sporazumevanja ili profesorica ruskog koristeći ruski za učenje srpskog.

Srpski kao maternji jezik

Interaktivni časovi srpskog jezika u cilju pripreme za malu maturu i završni ispit. Program je osmišljen da učenici steknu nova znanja, nauče bez dvoumljenja, lakše i brže, utvrde i provere stečeno znanje.

Pouzdan nastavni program raspoređen po oblastima, standardizovanim zadacima, proverama i vežbanjima omogućava dublji i dalji razvoj učeničkih kompetencija i znanja, kao i razvijanje stavova potrebnih za svrsishodno i uspešno učenje, vežbanje, primenu, proveru i obnavljanje gradiva iz srpskog jezika i književnosti. 

Odabrani zadaci, tekstovi i materijali služe kao osnova za zadatke iz različitih oblasti i u skladu su sa različitim nivoima znanja i postignuća. 

Po složenosti zahteva, zadaci, vežbanja i testovi su podeljeni u tri nivoa (osnovni, srednji i napredni). Takođe, nastava, sadržaj i sav materijal podeljeni su i raspoređeni po oblastima koje se izučavaju, a obavezne su i na završnom ispitu:

  1. Gramatika, leksika, narodni i književni jezik
  2. Veština čitanja i razumevanja pročitanog
  3. Književnost
  4. Pisano izražavanje

Proveravamo, ispitujemo, utvrđujemo i garantujemo ostvarenost obrazovnih standarda i ishoda obrazovanja, kao i veću uspešnost učenika na polaganjima, kontrolnim zadacima, pismenim proverama i vežbama i završnom ispitu u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Pripreme za završni ispit

Zadaci, vežbanja, primeri i tekstovi odabrani su u skladu sa zahtevima Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i svi su u skladu sa obrazovnim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet srpski jezik i književnost, a usvojeni i od Minsitarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pripreme za prijemni ispit

Vršimo i pripremu zainteresovanih srednjoškolaca za upis na željeni fakultet u vezi sa testom iz srpskog jezika ili pripremom u vezi sa upisom na fakultet, smer srpski jezik i književnost/ srpska književnost i jezik u skladu sa Informatorom datog fakulteta i sadržajem iz istih.

Cenovnik ELA kurseva

ELA cenovnik uvek prikazuje aktuelne cene kurseva. Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije ili specifične zahteve.