Deva Hinić

Profesor francuskog jezika i književnosti

Rođena u Pont-a-Mousson, Francuska. Studije završava u Novom Sadu, na katedri za francuski jezik i književnost. U gimnaziji se zapošljava 1992. godine i tu radi 2 godine.

Trenutno predaje u „ОŠ Nikola Vukićević“. Uporedno već 10 godina radi u Studiju stranih jezika ELA.

Završila je specijalizaciju za formatere nastavnika francuskog jezika. U slobodno vreme bavi se prevođenjem i spremanjem učenika za DELF diplome. Trudi se da na svojim časovima proces učenja organizuje kao zanimljivo putovanje kroz filmove, pozorište, muziku, umetnost i kulturu.

La vie est belle!