Jelena Biljetina

Profesor engleskog jezika i književnosti

Rođena u Somboru jednog vrelog, davnog leta. Engleski jezik i književnost završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od tada je engleskom jeziku podučavala sve uzrasne grupe, a danas najviše radi sa studentima.

Živi u Somboru sa svojom porodicom. Voli da gleda „Prijatelje“, da čita i da leti uživa na odmoru.